072-3954182

Qtest

מובילים את האיכות
בבניה ותשתיות

Qtest

מובילים את האיכות בבניה ותשתיות

מי אנחנו?

מבדק איכות בע"מ היא מעבדה מאושרת על ידי מדינת ישראל ומוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, כמעבדת קרקע ודרכים למגוון רחב ביותר של בדיקות בהתאם לתקנים ישראלים, תקנים זרים ומפרטים מיוחדים.

החברה הקימה תשתית לוגיסטית של מוקדים אזוריים רבים למתן שירות בפריסה ארצית מלאה ויכולת לתת מענה נגיש ומקצועי בכל מקום ובכל עת. לרשותה של Qtest עומד ציוד הבדיקה מהמתקדמים והמדויקים בעולם ומעבדה גיאו-טכנית גדולה חדשנית.

שירותי החברה

מבדק איכות בע"מ מציעה לכם מגוון נרחב ביותר של שירותי בדיקה ובקרה לכל קשת העוסקים בתחום: החל מבוני בתים פרטיים, ועד קבלנים, מתכננים, מפקחים ויועצים בפרויקטים רחבי היקף. למבדק איכות מעבדות המבצעות בדיקות קרקע ודרכים, אספלטיים, בטונים, חומרים ומוצרי בניין וכן מחלקת בדיקות גיאו-טכניקה ועוד בדיקות רבות נוספות וייחודיות. 

לרשותנו צוות בודקים מיומנים ועתירי ניסיון ובנוסף עומדים לשרותינו צוות יועצים חיצוניים בתחומי ההנדסה והגיאולוגיה. אנו רואים את הגורמים הקשורים עמנו שותפים למאמצינו לשמירת רמת איכות מרבית, להבטחת שביעות רצונם המלאה של כל לקוחותינו.

מעבדת קרקע ודרכים למגוון רחב ביותר של בדיקות בהתאם לתקנים ישראלים, תקנים זרים ומפרטים מיוחדים.

שירותי החברה

מבדק איכות בע"מ מציעה לכם מגוון נרחב ביותר של שירותי בדיקה ובקרה לכל קשת העוסקים בתחום: החל מבוני בתים פרטיים, ועד קבלנים, מתכננים, מפקחים ויועצים בפרויקטים רחבי היקף. למבדק איכות מעבדות המבצעות בדיקות קרקע ודרכים, אספלטיים, בטונים, חומרים ומוצרי בניין וכן מחלקת בדיקות גיאו-טכניקה ועוד בדיקות רבות נוספות וייחודיות. 

לרשותנו צוות בודקים מיומנים ועתירי ניסיון ובנוסף עומדים לשרותינו צוות יועצים חיצוניים בתחומי ההנדסה והגיאולוגיה. אנו רואים את הגורמים הקשורים עמנו שותפים למאמצינו לשמירת רמת איכות מרבית, להבטחת שביעות רצונם המלאה של כל לקוחותינו.

מעבדת קרקע ודרכים למגוון רחב ביותר של בדיקות בהתאם לתקנים ישראלים, תקנים זרים ומפרטים מיוחדים.

המבדקים מיועדים

שירותי בדיקה ובקרת איכות בתחומי בניין, דרכים וקרקע מיועדים למחלקות הבאות.

בין לקוחותינו

לקוחות המעבדה הינם מכל מגזרי המשק ביניהם: עיריות מועצות מקומיות ואזוריות, חברות ממשלתיות, מוסדות וחברות מובילות חברות ומשרדי תכנון ופיקוח בנושאי תשתיות דרכים וכבישים וקבלנים רבים לעבודות עפר, כבישים ובניין, יזמים, קיבוצים ולקוחות פרטיים.