072-3954182

הנחיות למזמין לביצוע הכנות לפני הזמנת בדיקה

בית פרטי – כללי

 

על מנת שנוכל  לספק לכם שירות טוב ויעיל יש לשים לב לפירוט הבדיקות שיש להזמין בהסכם שנחתם עמכם.

בכל פניה אלינו יש לציין את מספר ההסכם, כמו כן נבקשכם להודיענו על כל בדיקה מראש (בהתאם לפירוט) בטלפון: 09-9792939

 1. בדיקת בטון טרי (לפי ת"י 26 על חלקיו)
  • הזמנת בדיקות בטון טרי תתבצע יום לפני היציקה.
  • תוצאות הבדיקה ידווחו עד 45 יום מתום הנטילה.
 2. עבור בדיקות אינסטלציה סניטרית, כולל מים חמים וקרים: (לפי ת"י 1205 על חלקיו)
  • יש להודיע למעבדה 96 שעות לפני ביצוע הבדיקות הבאות:
   • הספקת מים חמים וקרים וצנרת דלוחין מתבצעת כאשר הצנרת גלויה.                   
   • בגמר העבודות של השרברבות לבדיקת מערכת הביוב.
   • קבועות שרברבות ובדיקה מסכמת.
  • תוצאות הבדיקה בודדת ידווחו עד עשרה ימים מיום הבדיקה, מערך מסכם עד 30 ימי עבודה מיום הבדיקה האחרונה.
  • יש לספק למעבדה עותק מתוכנית השרברבות מאושרת וחתומה.
  • הבדיקות יבוצעו בנוכחות השרברב שביצע העבודה. במפגש הראשון הבודק ינחה לגבי מועד ואופן הזמנת הבדיקות הנוספות.
  • מערך הבדיקות של מערכת השרברבות ומועדי בדיקות בבנייני מגורים. בטופס זה מפורטות 2 דוגמאות בלבד, יש להכין טבלת בדיקות לפי מס' יח"ד המוזמן לבדיקה.

 

 1. עבור בדיקת המערכת הסולארית: (לפי ת"י 579 על חלקיו)

בדיקת מערכת סולארית יש להזמין בגמר עבודות ההתקנה של המערכת.
באחריות הלקוח לסדר גישה נוחה ובטוחה לדוד ולקולטי השמש יש להצטייד בפרטי המפעל המייצר ותווי תקן מתאימים.

תוצאות הבדיקה ידווחו לאחר 10 ימי עבודה ולא יאוחר מ 30 ימים מיום הבדיקה.

 1. בדיקת מערכת הגז: (לפי ת"י 158 על חלקיו)

 יש להזמין בדיקה זו, בגמר ביצוע ההתקנה. בדיקה זו היא בנוסף לבדיקה המבוצעת ע"י חברת הגז תוצאות הבדיקה ידווחו לאחר 10 ימי עבודה ולא יאוחר מ 30 ימים מיום הבדיקה.

 1. עבור בדיקות אטימות גגות / קירות / חלונות: (לפי ת"י 1476 על חלקיו)
 • וודא שאיטום הגג הוא ללא מפגעים העלולים להכשיל את הבדיקה.
 • עליך להבטיח הרחקת גופים זרים מהגג.
 • עליך להבטיח כי כל המתקנים האמורים להיות מותקנים על הגג (כגון: אנטנות, דודי שמש, מערכות מיזוג אוויר וכו') מותקנים במקומם ולא מתוכננות עוד עבודות על הגג העלולות לפגוע בשכבת  האיטום.
 • עליך לוודא כי העגלות האיטום (רולקות) בוצעו בגובה המתוכנן.
 • עליך לוודא כי מספר המרזבים וקוטרם הם בהתאם לתכנון והם פתוחים לכל אורכם: כלומר, שהמים מתנקזים דרכם באופן  חופשי.
 • כאשר שיפוע הגג לא מאפשר שמירה על מפלס מים בגובה 50 – 150 מ"מ, יש לבצע חלוקת הגג באמצעות סוללות חול,  לשטחי הצפה נפרדים.
 • ההצפה של הגג תבוצע בנוכחות בודק המעבדה.
 • בדיקת האיטום תבוצע בנוכחות מבצע האיטום.
 • לבדיקת אטימות קירות וחלונות, וודא מקור אספקת מים רציף וקרוב.
 • תוצאות הבדיקה ידווחו לאחר 10 ימי עבודה ולא יאוחר מ 30 ימים מיום הבדיקה.

 

 1. בדיקת טיח ממ"ד (לפי ת"י 5075)

הבדיקה תתבצע לאחר גמר עבודות הטיח ולפחות 28 יום מסיום הביצוע.

יש לרכז כל פרטי הספקים של החומרים לאתר. סוג הטיח וכן אם בוצע גם טיח תרמי בקיר חיצון.

תוצאות הבדיקה ידווחו לאחר 10 ימי עבודה ולא יאוחר מ 30 ימים מיום הבדיקה.