072-3954182

הצהרת מדיניות החברה

  • הנהלת מבדק איכות (השרון) בע"מ מצהירה בזאת על מחויבותה לניהול החברה בכפוף לחוקי ותקנות מדינת ישראל ולביצוע בדיקות בהתאמה לעקרונות מערכת ניהול איכות תקן 17025 ו-17020 ובכפיפות לתקנות ונהלי החברה.
  • חברת  מבדק איכות (השרון) בע"מ תפעל להעלאת מרכיב האיכות כשיקול מרכזי בפעילותה על ידי הקצאת משאבים זמינים, מעורבות הנהלה, ויישום מנגנוני בקרה.
  • חברת מבדק איכות (השרון) בע"מ רואה עצמה מחויבת לסיפוק צרכי הלקוח על ידי מתן שירות איכותי כפי שנגזר מיעדי החברה, דרישות הלקוח, נורמות ומדדי שירות.
  • חברת מבדק איכות (השרון) בע"מ רואה במשאב האנושי כלי מרכזי בהשגת יעדי החברה ויישום המחויבויות ללקוח. החברה תפעל לפיתוח רמת הידע והמומחיות של העובדים ולשילובם במאמצי שיפור האיכות.
  • חברת מבדק איכות (השרון) בע"מ תפעל לעצוב תרבות ארגונית של מקצוענות ומצוינות בשירות, שמירה על סביבה ארגונית נעימה והקפדה על בטיחות העובדים במקומות העבודה.
  • חברת מבדק איכות (השרון) בע"מ מחויבות לשמירה על סודיות המידע של לקוחותיה, לרבות מידע מגנטי.
  • חברת מבדק איכות (השרון) בע"מ תפקח על אופן ביצוע הבדיקות בהתאמה לנהלים ושיטות מקצועיות תוך שמירה על יושר מקצועי וללא משוא פנים.
  • חברת מבדק איכות (השרון) בע"מ תבצע שיטות בדיקה בהיעדר כל לחץ מסחרי, כלכלי או אחר
  • חברת מבדק איכות (השרון) בע"מ תפעל לשיפור מתמיד של תהליכי העבודה וכן להבטחת ניהול ממוקד ומכוון תפוקות, עמידה בלוחות זמנים מוגדרים, התייעלות מתמדת, ועמידה בדרישות שוק משתנות.

חתימת מנכ"ל מבדק איכות (השרון) בע"מ