072-3954182

מחלקת איכות סביבה

בדיקות קרקע לפני בניה – למדידת פוטנציאל פליטת הראדון בקרקע
ראדוןRn-222 הוא גז רדיואקטיבי אציל, חסר ריח, טעם וצבע, הראדון הינו אחד מבנות הראדיום שנוצר מהתפרקות האורניום, וקיים בכל סוג קרקע ובחומרי בניה כמו מלט, בלוקי בניה שונים ועוד.

על פי תקנות התכנון והבניה (חלק כ"ב: הגנת מבנים מפני גז ראדון), אם ריכוז הראדיום-226 בקרקע גבוה מ- 50 בקרל/ ק"ג יש לפעול בהתאם להנחיות "המשרד להגנת הסביבה- לביצוע פרט ראדון".

בהתאם להנחיות "המשרד להגנת הסביבה" מומלץ לבצע דיגום ומדידת תכולת חומרים רדיואקטיביים בקרקע בכל האזורים בארץ

מטרת הבדיקה ויתרונותיה:

  1. זיהוי מראש רמות חריגות של ראדון מהקרקע ובהתאם לכך קביעת דרגת ההגנה הנדרשת מפני חדירת ראדון מהקרקע.
  2. מתן יכולת לפתרון בעיה פוטנציאלית, בעלות קטנה ובשלבי הבניה הראשונים- פתרונות למניעת ראדון לאחר הבניה הינם קשים עד בלתי אפשריים ויקרים יחסית.

 

אופן ביצוע הבדיקה:

  1. מדידת תכולת חומרים רדיואקטיביים טבעיים בקרקע (אורנים 238, ראדיום-226, תוריום-232, אשלגן 40) והמלאכותיים (לדוגמא צ'יזיום 137) בקרקע בדגש על מדידת פוטנציאל הראדון בקרקע.
  2. ניתוח תכניות הבניה ותנאי הקרקע, ביצוע איסוף דגימות קרקע מהשטח ולאחר מכן ביצוע אנליזה ספקטרלית במעבדה והפקת דו"ח תוצאות.
  3. משך הבדיקה הינו כחודש וחצי.