072-3954182

מחלקת בניה ירוקה

בנייה ירוקה המכונה גם "בנייה בת-קיימא" לפי תקן בנייה ירוקה ת"י 5281 – היא גישה כלל עולמית כוללת לתכנון, לבנייה ולתפעול של בניינים במטרה לחסוך אנרגיה, מים וחומרי גלם וניצול חכם ויעיל של משאבים בתחום ענף הבנייה, תוך יצירת סביבת מגורים ועבודה יעילה וחסכונית לאדם ולסביבה.

מטרת הבנייה הירוקה ליצור סביבת שהייה (מגורים /עבודה ועוד) בריאה ונוחה תוך הימנעות, ככל האפשר, מפגיעה במשאבים טבעיים מתכלים ובאיכות הסביבה.

כדי לקבל אישור לבנייה ירוקה וקבלת מעמד "בניין ירוק" לפי התקן חייב הבונה ליווי ובקרה של מכון בדיקה מוסמך ומאושר ע"י הרשות להסמכת מעבדות והממונה על התקינה במשרד הכלכלה הליך זה מוגדר כהתעדה לבניה    ירוקה. המחלקה לבניה ירוקה במעבדתנו מציעה שירות בדיקה לצורך אישור והסמכה של פרויקטים ע"פ תקני ת"י 5281 לבניה בת קיימה
(בניה ירוקה) ות"י 5282 לדירוג אגטי למבנים.

תקן הישראלי לבנייה ירוקה ('בניינים שפגיעתם בסביבה פחותה'), תקן 5281, שודרג והורחב משמעותית בשנת 2011, במסגרת שיתוף פעולה מקיף בין המשרד להגנת הסביבה, מכון התקנים הישראלי, משרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה. לעומת התקן הישן, שכלל רק בנייני מגורים ומשרדים, מגדיר התקן המחודש שבעה תקנים נפרדים לסוגי מבנים שונים: בנייני מגורים, משרדים, מוסדות בריאות, מבני ציבור, מסחר, מבני חינוך ומבני תיירות. בקרוב יתווספו לתקן שני פרקים נוספים: מבני תעשייה ושכונות מגורים.

תקן 5281 החדש מקיף תשעה תחומים עיקריים
הנוגעים לכל בניין ירוק

אנרגיה – תחום משמעותי זה בוחן את התפקוד האקלימי של מבנה ובודק האם הוא מתוכנן באופן המאפשר לו לחסוך באנרגיה. בין היתר הוא בודק את מידת בידוד המבנה, יצירת תנאי טמפרטורה המתאימים לנוחות המשתמש, אמצעי חימום מים, תאורה טבעית, אנרגיות מתחדשות ועוד.

קרקע – כיצד נעשה שימוש יעיל בקרקע, בנייה בהתאם לתנאי הקרקע הטבעית, אי פגיעה בבתי גידול, שימוש בצמחייה חסכונית במים ועוד.

מים, שפכים וניקוז – חלק זה מתייחס לחסכון וניהול מים בפרויקט – שימוש במי מזגנים, השקיה ואי פגיעה במערכות ניקוז קיימות.

בריאות ורווחה – אוורור, איכות האוויר במבנה, רעש וקרינה, שליטת המשתמש בתאורה ובטמפרטורה.

פסולת – עד כמה תתבצע הפרדת פסולת בבניין.

תחבורה – נגישות לתחבורה חלופית והצבת מתקנים לאופניים.

ניהול אתר בנייה – ניהול סביבתי של אתר בנייה, שימוש חוזר בפסולת בנייה ועוד.

חדשנות – הצגת טכנולוגיות חדשניות ויצירתיות שמהוות ערך מוסף למבנה בהיבט הירוק.

כל תחום מתחלק לנושאי משנה הכוללים קריטריונים למדידה ולהערכה, והניקוד נקבע לפי העמידה בדרישות המפורטות. בניין זוכה בתואר 'בניין ירוק' אם עמד בדרישות המינימום בכל אחד מהתחומים, ובמספר תנאי סף נוספים הנוגעים להקטנת החתימה הסביבתית של המבנה. מעבר לתנאי המינימום מחולק התקן לחמש דרגות: מכוכב אחד ועד לחמישה כוכבי איכות. שיטת ההסמכה והניקוד נוחה ליישום, ותואמת סטנדרטים בינלאומיים – כמו LEED  האמריקאי, BREEAM  הבריטי ו-Green Star  האוסטרלי.  

פורום 15 הערים, מאגד את ’העיריות העצמאיות’ בישראל. ערים אלו אינן מקבלות "מענקי איזון" או "מענקי פיתוח" ממשלתיים, ומנוהלות כמשק עצמאי סגור, מכוח משאביהן הכספיים העצמאיים.

הערים והחברות הינם:

אשדוד, באר שבע, גבעתיים, הרצליה, חדרה, חולון, חיפה, כפר-סבא, נתניה, פתח-תקווה, ראשון-לציון, רחובות, רמת-גן, רעננה, ותל אביב-יפו. ובנוסף אשקלון בת ים מודיעין קופת חולים כללית משרד הביטחון בנק לאומי.

מבדק איכות (השרון) בע"מ הינה מעבדה מוסמכת ומאושרת  ע"י הרשות להסמכת מעבדות והממונה על התקינה במשרד הכלכלה.

 • התעדה לבניה בת קיימה – התאמה לתקן 5281
 • דירוג אנרגטי – התאמה לתקן 5282

 

מהות הבדיקה

 1. מהות הבדיקה
  • תהליך הבדיקה מבוסס על שיטה של בחינת האוגדן שהוגש לבדיקה בשלב התכנון המוקדם, שלב התכנון המפורט ובשלב טופס 4 וכולל סיור בשלב סיום השלד ובשלב הגמר.
  • התקן מתחלק לתשעה פרקים, 1. אנרגייה 2. …….
  • לכל פרק בתקן ישנם מאפיינים ולכל מאפיין יש קריטריונים ותתי קריטריונים להערכה , לכל מאפיין או פרק יש רף ניקוד מינימלי ומקסימלי שניתן לצבור. ישנם קריטריונים שהם תנאי סף אותם חובה להגיש  בתהליך התכנון  ולהוכיח את הביצוע.
 • תהליך הבדיקה מחולק לשלושה שלבים
  • שלב מקדמי

הערכה של האסטרטגיה לבניין שהיא בחירה של סעיפים ובהם תנאי סף המחוייבים לביצוע, תוך שימוש בתוכניות, הצהרות מתכננים וראיות נוספות כגון: הדמיות, דוחות וחישובים. החומר מוגש באוגדן  ע"י המלווה לבנייה בת קיימה (בנייה ירוקה). שלב זה מתקיים בדר"כ כתנאי להיתר בנייה.

התוצאה תהייה דרוג זמני של הבניין ותונפק תעודה לשלב המקדמי.

 • שלב א'

הערכה של התכנון המפורט של הבניין וסביבתו בגבולות הפיזיים של היתר הבנייה, לרבות תשתיות משותפות,מפרטים טכניים,דוחות מקצועיים. תוך שימוש בתוכניות לביצוע.

שלב זה מתקיים בדרך כלל לפני תחילת הבנייה באתר (טופסהתחלת עבודה), ולפני ביקור המעבדה באתר.

התוצאה תהיה דירוג זמני של הבניין ותונפק תעודה לשלב א'.

 • שלב ב'

הערכה של הבניין הגמור שמטרתה לקבוע את הדירוג, כלומר, לאשר שעבודות הבנייה והפיתוח בוצעו ושהן מתאימות לדרישות התקן.
שלב זה כולל שני סיורים ובדיקת מסמכים וראיות המאשרות את הביצוע בפועל.
סיור שלד- עם סיום בניית שלד הבניין ותחילת עבודות הגמר יתואם עם המעבדה (הבודק) סיור באתר. מטרת הסיור לוודא כי סעיפים שהוגשו ואושרו לשלב א' מיושמים במבנה או נמצאים באתר.

במהלך הסיור יאספו ראיות כגון: בידוד תרמי, אקוסטי, שימור עצים, חומרי בנייה, ייבדק הניהול הסביבתי של אתר הבנייה ועוד.

לאחר הסיור יישלח סיכום סיור שלד בהתאם לממצאים.

סיור גמר– עם סיום עבודות הגמר ולפני טופס 4 ייתואם עם המעבדה (הבודק) סיור באתר. מטרת הסיור לוודא כי כלל הסעיפים שהוגשו
ואושרו לשלב א' מיושמים בגבולות היתר הבנייה, לאחר הסיור יישלח דו"ח סיור גמר בהתאם לממצאים.
בשלב זה המעבדה בודקת מסמכים משלימים וראיות נדרשות המעידות על יישום כלל הסעיפים המוגשים והתאמתם לדרישות התקן.

התוצאה תהיה דירוג סופי של הבניין ותונפק תעודה לשלב ב'.

 • הגורמים השותפים בתהליך הבדיקה הם:
  • המלווה לבנייה בת קיימה (בנייה ירוקה) שתפקידו בשיתוף עם צוות היועצים והמזמין להגיש אוגדן המתאים לשלב בתקן. המלווה מוודא כי האוגדן שהוגש לבדיקה ואושר מיושם בשלבי התכנון ובשטח בשלבי השלד והגמר, כאשר הפרויקט מגיע לאחד מהשלבים הללו שלד או גמר, המלווה מזמין את המעבדה לבדיקה באתר של יישום הסעיפים שנבחרו ואושרו באוגדן לצורך קבלת אישור.
  • בודק המעבדה בוחן את האוגדן, בשלבי השלד והגמר של הפרויקט הבודק מגיע לאתר ומוודא כי האוגדן שהוגש לאישור לשלב א' מיושם ומתאים לדרישות התקן.
  • בסיומו של כל שלב הובודק מגיש את ממצאי הסיור למלווה ולמזמין הבדיקה.

תהליך הבדיקה

שלב התכנון

1

היועץ המלווה לבנייה ירוקה:
הכנת אוגדן והעברתו לבדיקת המעבדה

2

בדיקה והערכה של תכנון הבניין בהתאם
לאוגדן שהוגש והאמתו לדרישות התקן

3

גמר הבדיקה והנפקת תעודה בהתאם לשלב
בו התכנון הוגש: שלב מקדמי שלב א'

שלב הביצוע

1

קביעת מועדים לסיור שלד וגמר בהתאם עם המלווה והכנת השטח והגורמים הרלוונטיים לסיור

2

בכל שלב הביצוע נאספים ראיות והשלמות ע"פ הראיות הנדרשות והתאמתם לדרישות התקן

3

גמר הבדיקה: והנפקת תעודה לשלב ב'
לקבלת טופס 4

משרד האנרגיה – דירוג אנרגטי ליחידות דיור

וועדת הכלכלה בכנסת אישרה את התקנות שיזם משרד האנרגייה לדירוג אנרגטי ליחידות דיור חדשות לכל דירה חדשה שנמכרת.
התקנות נועדו לקדם חיסכון והתייעלות באנרגיה בתחום הבנייה. על פי התקנות החדשות, דירות חדשות שישווקו לצרכנים ידורגו לפי איכות הבנייה בפן האנרגטי בדומה לדירוג האנרגטי של מוצרי חשמל, מ-A+ ל-F.

ככל שהדירוג של יחידת הדיור יהיה גבוה יותר בין F-+A, כך החיסכון באנרגיה יגדל וצריכת החשמל תקטן כך שבפועל יקטין את סכום חשבון החשמללדיירים..
בכך, מצטרפת ישראל ל-27 מדינות של האיחוד האירופאי שקבעו גם הן תקנות לדירוג אנרגטי של בנייה בחקיקה. 

תקנות מקורות אנרגיה (הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור), תש"ף-2020

תחולת האוגדן לאישור מקדמי חלק 1 (לא מגורים)

תחולת האוגדן לאישור מקדמי חלק 1 (לא מגורים)

תחולת האוגדן לאישור מקדמי חלק 2 – מגורים

תחולת האוגדן לאישור מקדמי חלק 2 – מגורים

לפרטים נוספים ניתן לפנות – אריאל קופרסמיד מנהל תחום בניה ירוקה 050-7747164

לפרטים נוספים ניתן לפנות
אריאל קופרסמיד מנהל תחום בניה ירוקה
050-7747164