072-3954182

מחלקת מיגון אש

בדומה לתחומים רבים בחיים, גם תחום מיגון מפני אש מתחיל בהקדמת תרופה למכה, חשוב לשמור על כללי הזהירות בכדי לצמצם את הסיכויים לפריצת דליקה במבנה ויצירת מערך בטוח להתריע ולטפל בדליקה, במידה וזו תתרחש.

במהלך השנים נכתבו חוקים ותקנות המעוגנים ברגולציה של שירותי הכבאות. על פי התקנות, יש לקחת בחשבון בכל מבנה את נושא בטיחות האש ולהיוועץ ביועצי בטיחות מומחים לצורך בניית תוכנית כוללת מרכיבים של יציאות, חשמל ותאורה, מרחקי מילוט, עשן, מיזוג אויר, מערכות גילוי וכיבוי, מטפים, עמדות כיבוי וכדומה. כל זאת תוך כדי שמירה קפדנית על בטיחות באש. הגשת תכנית זו לשירותי הכבאות מהווה תנאי הכרחי לקבלת רישוי עסק / אישור הג"א.

מיגון אש פאסיבי

מיגון המחובר דרך קבע למבנה:

דלתות אש – דלתות שמטרתן עצירת התפשטות האש בין אגפי המבנה השונים.

חומרים מעכבי בעירה – שמטרתם לעכב את משך הבעירה של חומרי המבנה.

איטום מעברי אש – איטומים שונים של חלקי המבנה המונעים מהאש להתפשט בין אגפים.

מיגון אש אקטיבי

מיגון שמטרתו לבצע פעולה בעת תקרית אש, עד להגעת צוותי הכיבוי:

מערכות גילוי אש – מערכות גילוי אש משולבות אמצעי קולי / חזותי לאזהרה.

מערכת ספרינקלרים (מתזים) – מערכות כיבוי ולחימה באש באמצעות מים.

מערכות כיבוי אלטרנטיביות – מערכות כיבוי מבוססות גז וארוסול המיועדות למקומות שלא ניתן לכבות את התפשטות השריפה על ידי מים.

סוגי בדיקות:

בדיקות מערכות גילוי וכיבוי אש (אלטרנטיביות)

 • ת"י 1597  ( 2001 NFPA)- מערכות כיבוי אש אוטומטיות בגז – דרישות מינימום עבור מערכות כיבוי אש בגז כיבוי בהצפה מלאה וביישום מקומי. 
  הגנה מפני שריפה של ציוד IT/טלקומוניקציה, נכסים בעלי ערך גבוה תוך כדי עמידה בקצב דרישות התכנון והתחזוקה העדכניות ביותר עבור הסוגים השונים של גז וחומרי כיבוי מתקדמים בשימוש כיום.
  – חדרים/ארונות ולוחות חשמל, חוות שרתים
 • ת"י 5210 מערכות לכיבוי-אש בארוסול – דרישות לתכן, להתקנה ולבדיקות ההתקנה של מערכות חד-רכיביות או רב-רכיביות של כיבוי-אש בארוסול, המיועדות ליישומים בהצפה מלאה באזורים 

  מערכות כיבוי אש על בסיס מים

 • בדיקת מערכת כיבוי אש במים (מתזים) לפי ת"י 1596 ותקן 13NFPA–  בדיקות תכנון והתקנה למערכות כיבוי אש במים (מתזים/מערכות ספרינקלרים אוטומטיות) למבני תעשייה, מחסנים ובתים פרטיים במסגרת הבדיקה נבחנים מספר קריטריונים

  בדיקת תכנון המערכת וחישובים הידראוליים,
  אפיון והגדרת סיכונים,
  התאמת הרשת העירונית לדרישות המערכת,
  תכנון חדרי משאבות ומאגרי מים .
 • בדיקת תחזוקה ובקרה לפי ת"י 1928– בדיקות תחזוקה שנתיות אשר כוללות פעולות בקרה ותחזוקה מונעת להבטחת תקינות המערכת, בדיקות טרם ההתקנה של המתזים , בתחזוקת של ציוד כיבוי שונה כגון זרנוקים, גלגלונים, ומזנקים, ברזים ומגופים, תקנים/ארונות אחסון/תשתית
 • בדיקת מערכות מתזים יבשות (מערכת פריאקשן / PRE ACTION) –מערכות מתזים יבשות מותקנות בחללים בהם קיים חשש גדול לנזקים בלתי הפיכים למקום, לציוד או לרכוש כמו חדרי שרתים או חדרי חשמל.
 • בדיקת חדר משאבות והגברת לחץ לפי תקן NFPA20–  – בחינת דרישות לבחירה והתקנה של משאבות כדי להבטיח שהמערכות (מערכת המתזים) יפעלו כמתוכנן כדי לספק אספקת מים נאותה ואמינה בשעת שריפה וחירום
 • אופיין רשת מים לפי תקן 291 NFPA  ותקן 13 NFPA –בדיקה המודדת ערכי ספיקת המים ולחץ בזמן עבודה (לחץ שאורי) ובמצב סטטי (לחץ סטאטי) שהמערכת מסוגלת לספק.

  בדיקת אופיין רשת מים עירונית
  בדיקת אופיין רשת מים פנימית קומה נמוכה (קרקע)
  בדיקת אופיין רשת מים פנימית קומה גבוהה

 • בדיקת גלגלונים/עמדות כיבוי אש לפי ת"י 2206 – במהלך הבדיקה יבדקו צנרת האספקה, מצב הברזים, פיקוד משאבה וברז (אם קיים) גובה ההתקנה, מרווחים מינימאליים ואופן פריסה של הגלגילון בכפוף לאיכות ההתקנה ותפקוד הגלגילונים

מערכות הצלה והגנה פאסיבית מאש

בדיקת מערכת מיזוג אויר ואיוורור בבניינים לפי ת"י 1001 חלק 1.1–בחינת התקנה, בהפעלה ובתחזוקה של מערכות מיזוג אוויר ואוורור, לרבות מסננים, תעלות וציוד נלווה, לשם הגנה על חיי אדם ועל רכוש מפני אש, עשן וגזים הנובעים משרפה או ממצבים הבאים לידי ביטוי בתופעות דומות לאלה של שרפה 

בחינה באתר של התקנת מערכות לחסימת אש  (זיהוי חומרי בנייה ומעברי אש) לפי ת"י 2174– בדיקה זו הינה זיהוי של אלמנטים ומוצרי בניין שהותקנו במסגרת הגנה פסיבית והפרדות אש בין אגפים והמוצרים שהותקנו עברו בדיקה מקדימה ע"פ דרישות התקן לעמידות אש של אלמנטי בניין ע"פ שיטות בדיקה של מערכות אטימה מפני אש ותוצריה
בדיקת זיהוי חומרי בנייה לעמידות באש ואיטום מעברי אש בהתאם לדרישות תוכנית הבטיחות – זיהוי אלמנטים שהותקנו בין אזורי אש באתר ע"פ תכנית בטיחות מאושרת ע"י נציבות הכבאות

זיהוי מוצרי בנייה ותגובתם לשריפה לפי ת"י 921 – בחינת מוצרי בנייה בהתאמה של כל הציפויים החיפויים, מוצרי הבידוד האיטום והאקוסטיקה שיבוצעו בכל חלק וחלל במבנה. בדיקה זו הינה זיהוי (ויזואלית) החומרים שאיתם נבנה המבנה (השלד והגמר).הבדיקה מבוצעת ע"פ זיהוי המוצר מול תעודת סיווג האש שלו (תגובות בשריפה של חומרי בנייה- שיטות בדיקה ע"פ תקן 755 או תקן אירופאי EN-13501 חלק 1)

בדיקת דלתות אש לפי ת"י 1212 חלק 4 – בדיקת זיהוי דלת האש ומרכיביה, בחינה של תוכניות התקנה בדלתות אש במבנים. 

בדיקת משטר הפעלות – אינטגרציית מערכות לפי הוראת נציב 536 – בחינת משטר הפעלות/ אינטגרציה של מערכות בטיחות אש כגון: שליטה בעשן, דלתות ממודרות\NO, מדפי\תריסי אש\עשן, מעליות וכל מערכת הנדרשת על ידי רשות הכבאות או המתכנן, כאשר מופעלת מערכת גילוי אש ועשן או מערכות אוטומטיות לכיבוי אש או שתיהן.

בדיקת מערכת גילוי אש ועשן לפי ת"י 1220 חלק 3 – בחינת הוראות התקנה ודרישות כלליות למערכות ידניות או אוטומטיות לגילוי אש, המיועדות להתריע על התהוות אש בשלבים המוקדמים, מערכות המורכבות מאלמנטים אלה: גלאים לגילוי אש (מיקום התקנת הגלאי) ואופייני אש לחצנים (ידניים, יחידות בקרה לגילוי אש, התקני התרעה או/וגם חיווי, וכדומה 

בדיקת מערכת הלחץ ובקרת עשן בחדרי מדרגות לפי ת"י 1001 חלק 2.2–בחינת התכן, ההתקנה, והתפעול על ידי בדיקות התקופתיות המתמשכות של המערכת לבקרת עשן בבנייני מגורים אטריומים, קניונים וחללים גדולים .דומים 

בדיקת גלאים עצמאים לפי ת"י 1220 חלק 5–בדיקת התקנת גלאים עצמאיים בבתים פרטיים
בדיקות עובי התזה צמנטית לפי ת"י 1733 חלק 2 – הבדיקה היא לעובי חוזק וצפיפות היישום של חומר מותז על אלמנטים נושאים בהתאם למפרט דרישות בטיחות אש וקונסטרוקטור
בדיקות עובי צבעים מעכבי בעירה לפי תקן 785 – הבדיקה היא לעובי צבע מעכב בעירה בהתאם למפרט דרישות בטיחות אש