072-3954182

מחלקת מערכות המבנה

כל מבנה מכיל בתוכו מספר מערכות תשתית המשרתות את משתמשיו לצרכיהם השונים.
התשתיות של המערכות מוחבאות לרוב בתוך המבנה אך הן מהוות חלק בלתי נפרד מתפקודו של הבניין כמכונה גדולה ומורכבת.

בעבר, היו מערכות הבניין מצומצמות מאוד אך כיום הן רבות ודורשות תכנון קפדני של מיקומן בבניין, חיבורן תוך כדי הבנייה, תיאום בין המערכות השונות והכנות למערכות בניין עתידיות שניתן להוסיף או להרחיב גם לאחר תום הבנייה.

בדיקות של מערכות הבניין חשובות ואף נדרשות על פי חוק, והן נחוצות להוצאת טופס 4 המאשר חיבור למערכות חשמל, או טופס 5 המאשר את אכלוס המבנה, לכן הן הכרחיות כדי להתקדם בשלבי הבנייה השונים. 

המערכות השונות שנבדקות מהוות חלק בלתי נפרד מתהליך הבניה, ובדיקתן מבטיחה את תקינותן לפני אכלוס המבנה.
באמצעות בדיקות מקצועיות אפשר להבטיח שהמערכות יהיו מוכנות לשימוש ולהפעלה, שאין בהן תקלות ושלא נדרשים תיקונים בעתיד.

בין המערכות הנבדקות

 • צנרת תת קרקעית
 • מערכות הביוב
 • מערכות חשמל
 • מערכות גז
 • אטימות המבנה (גגות, קירות, חלונות ודלתות)
 • אפיון רשת מים ציבורית
 • מערכות כיבוי אש ( גז, ארוסול, CO2)
 • תגובות בשריפה של חומרים
 • מערכות גילוי אש תכנון וביצוע
 • מערכות לפיזור עשן
 • מערכות סולריות
 • אנטנות

 

סוגי בדיקות

 • בדיקת מערכת הגנה מפני פגיעות ברקים ומערכת הזהרה מפני מכשולי טיסה
 • בדיקות התקנה אנטנה משותפת לקליטת שידורי טלוויזיה לפי ת"י 799
 • בדיקות שליפה של כול סוגי ברגים ועוגנים (לא כולל עוגני קרקע)
 • בדיקות כלונסאות בשיטה סונית ואולטרא-סונית
 • בדיקות עובי גלוון, צבע וחוזק הידבקות של צבע
 • בדיקת התקנה של מעקה לפי ת"י 1142
 • בדיקות חוזק הידבקות ועובי של טיח
 • בדיקות חיפוי קירות באריחי קרמיקה ופסיפס לפי ת"י 1555
 • בדיקת חפוי קירות חוץ באבן טבעית ומלאכותית
 • בדיקות מערכות אספקת גז (גפ"מ) לפי ת"י 158
 • בדיקות התקנה של מערכות סולאריות לפי ת"י 579
 • בדיקות התקנה של תקרות אקוסטיות פריקות ולא פריקות (גבס) לפי ת"י 5103
 • בדיקות מערכות סינון ואוורור במרחבים מוגנים לפי ת"י 4570
 • בדיקת עובי/חוזק הידבקות הטיח במרחבים מוגנים לפי ת"י 5075
 • בדיקות אטימות מרחבים מוגנים לפי ת"י 4577
 • מתקני תברואה – שרברבות (אינסטלציה) לפי ת"י 1205
 • בדיקות מערכות שרברבות לפי ת"י 1205
 • בדיקות מערכות סולאריות
 • בדיקות מערכות גז
 • בדיקות אפיון רשת אספקת מים
 • בדיקת מתקן אנטנות לקליטה משותפת

   

בדיקות מערכות שרברבות לפי ת"י 1205

צנרת מתחת לבניין – צנרת נקזים ומי גשמים מתחת למפלס 0.00±.

קולטני מי גשמים – צנרת אנכית של מי גשם בבניין.

צנרת מים בתוך הדירות – בביקור הראשון תיבדק דירה לדוגמא. לכל 8 יח"ד נוספות – בדיקה נוספת.

צנרת נקזים ודלוחים בתוך הדירות – בביקור הראשון תיבדק דירה לדוגמא. לכל 8 יח"ד נוספות – בדיקה נוספת.

מערכות אספקת מים משותפת בתוך המבנה – מסוף קו הספקת המים שמחוץ לבניין עד לצנרת המים הדירתית.

מערכת הניקוז – צנרת המקבלת את השפכים מהדירות ומעבירה אותם אל מערכת הביוב או אל הצנרת מתחת לבניין.

מערכת אספקת מים מחוץ למבנה – ממד מים ראשי עד לכניסה לבניין.

מערכת ביוב – מתא בקרה ראשי עד לחיבור לביוב עירוני, הבדיקה תבוצע ב- 2 ביקורים.

מערכת תיעול ומי גשמים – צנרת מחוץ לבניין המנקזת מים אשר אינם שפכים.
הבדיקה תבוצע ב- 2 ביקורים.

מערכת להגברת לחץ המים – משאבות, מיכלי אגירה וכו'.

קבועות שרברבות – בביקור הראשון תיבדק דירה לדוגמא. לכל 8 יח"ד נוספות – בדיקה נוספת.

מערכת כיבוי אש

 • הידרנטים וברזי שריפה פנימיים וחיצוניים.
 • בדיקת קיומן של תוכניות
 • בדיקת מוצרים
 • בדיקת התקנה של מערכת
 • בדיקת התאמה לתוכניות
 • בדיקת אטימות של מערכת

 

בדיקות מערכות סולאריות

 • בדיקת מערכות סולאריות תרמו סיפוניות או מאולצות לפי ת"י 579.

 

בדיקות מערכות גז

 • בהתאם לדרישות ת"י 158 על חלקיו